FUNNY JOKES

A LIFE OF CRIME

A banana peel and a banana are robbing a store. “Don’t worry,” says the peel. “I’ve got you covered!” kultura v praze – Městská divadla Příspěvková organizace, instituce zimní přikrývky – Zimní přikrývky představují kvalitu a pohodlí pro uživatele, kteří nevytápí ložnice, teplota vzduchu je nízká.